Klubværdierne skal være Ribe HK’s varemærke.

Ribe HK’s klubværdier er:

 • De holdninger vi møder hinanden med
 • Den indstilling vi har til hinanden
 • Den måde, vi opfører os på overfor hinanden
 • Det, der er vigtigt for os, når vi skal skabe klubbens liv sammen – på og udenfor banen

Det er:

 • ÅBENHED
 • ENGAGEMENT
 • SAMMENHOLD
 • RESPEKT
 • AMBITIONER

Når vi har valgt disse værdier og følger dem, så er der et solidt grundlag for at skabe både rigtig god trivsel i klubben og samtidig skabe gode resultater.

Det er klubbens ønske, at alle ledere, trænere og spillere skal:

 • Kende – og sige JA til klubværdierne
 • Fortælle alle andre om klubværdierne
 • Huske dem – og bruge dem i hverdagen når der trænes, ledes, køres, hygges, konkurreres og løses konflikter på og uden for banen
 • Sige til og reagere, når klubværdierne ikke følges

FOR KLUBBEN MENER DET SELVFØLGELIG!!!

Klubværdierne i hverdagen:

KLUBVÆRDI DET BETYDER VI VIL IKKE ACCEPTERE
Åbenhed At vi altid siger det vi mener
At vi siger til og fra direkte
At vi holder et højt informationsniveau internt og eksternt
Sladder og snak bagom
At man siger ét og mener noget andet
At informationer ikke kommer ud til dem der skal bruge dem
Engagement At vi altid har hjertet med
At vi altid yder det optimale til træning og kamp
At vi ønsker at være sammen
At alle trænere og ledere går foran
At vi huske at have det sjovt
Ligegyldighed og sløseri
De der nyder uden at yde
At være passiv i forhold til fællesskab og klub
At vi glemmer at stå sammen, når det går dårligt 
Sammenhold At vi har lyst til at være sammen
At vi knokler for holdet og klubben
At vi hjælper hinanden
At der er plads til alle
At vi deltager i klubbens arrangementer 
Manglende kammeratskab
Taler dårligt om andre
At ”jeg” kommer før holdet og klubben
Respekt At vi respekterer hinandens forskellighed
At vi opfører os ordentligt
At vi viser modstandere respekt
At sponsorer og lokalsamfund taler positivt om os
At vi passer på klubbens inventar og materiel
At en aftale er en aftale
Mobning
Sjusk med inventar og materiel
Modstandere der behandles nedladende
At man svigter kammeraterne ved ikke at yde det optimale til træning og kamp
Ambitioner At vi vil udnytte vores evner
At vi bakker op om alle
At vi konkurrerer
At vi vil være så dygtige som muligt på alle niveauer
At vi sætter mål
At vi er en klub man snakker godt om
At vi er tilfredse med, at det nu går som det går
At vi glemmer at tage vare om det enkelte medlem
At vi hænger med hovedet, fordi der er lidt modgang
At folk, der har sagt ja til en opgave i klubben, ikke gør sig lige så meget umage, som spillerne i klubben