Kontaktpersoner Ribe HK

Postansvarlig, kasserer
Vagn Andersen
Tlf. 24 80 18 20
E-mail: ribehk@stofanet.dk

Vedr. det sportslige
Teddy Barrett
Tlf. 30825730
E-mail: tbgs@bbsyd.dk

Hjemmebane

Ribe Fritidscenter
Sportsvej 8
6760 Ribe