Alle artikler

Ungtrænere og børnetrænere samler sig om motiverende idrætsmiljøer

09-02-2024

I tirsdags deltog 20 engagerede ung-trænere og børnetrænere i et kursus arrangeret af DGI med fokus på at skabe motiverende idrætsmiljøer. Kurset gav deltagerne mulighed for at diskutere, hvordan man bedst sikrer, at alle børn og unge får glæde af idrætsaktiviteter gennem et koncept, der fremhæver glæde, fællesskab, sundhed og udvikling.

En af de centrale diskussioner på kurset handlede om, hvordan man kan tilpasse øvelser inden for de fire grundpiller: glæde, fællesskab, sundhed og udvikling.

Differentiering inden for glæde, fællesskab, sundhed og udvikling er afgørende for at skabe et inkluderende og motiverende idrætsmiljø, hvor alle børn og unge kan trives og udvikle sig. Kurset arrangeret af DGI er et skridt i den rigtige retning for at ruste trænere med de nødvendige værktøjer og viden til at opnå dette mål.

Fotos: Gitte Langmach