Nyheder

Sponsor fortalte om OK-produkter samt indgik en lang række aftaler – nogle med 100 kr til gratis brændtof

Tekst & Foto: Johnny Tauman
31. marts 2023

Ved den store afslutningsfest for U6-U15 havde OK opstillet salgsborde, hvor interesserede kunne høre nærmere om en række forskellige produkter. Forældre lyttede opmærksomt, da der blev fortalt om OKs App, der gør det muligt at vælge benzintank nummer på mobiltelefonen inde fra bilen – eller at blive siddende i bilen, mens den vaskes i en OK vaskehal. At det sidste er muligt skyldes, at App´en har en nødfunktionsknap, som kan aktiveres ved fejl eller uheld. Kunder der betaler med kort, må vente udenfor.
Mange fik 100 kr til GRATIS brændstof ved at lave aftale om App´en

Der var også reklame for OK-elaftale, hvor en af begrundelserne for at skifte leverandør skulle være en besparelse på ca. 1.000 kr årligt. Her er der ikke alene tale om besparelse på forbruget, men også 0 kroner i gebyrer etc.

Endelig har OK en aftale om mobiltelefoni.

En god sponsor

Når man ser på Ribe Håndbold Klubs forhold til OK, så er det den store check som tilfalder hvert år – udmøntet i forhold til forældrenes køb af brændstof.
For nylig modtog Ribe Håndbold Klub 59.241,68 kr fra OK-tanken – Kvickly Ribe.