Nyheder

Rasmus Lynddahl er blevet valgt til formand for Ribe Håndbold Klub – Gitte Langmach skal styrke de yngste børn

Tekst & Foto: Johnny Tauman
16. september 2022

På den ordinære generalforsamling blev Rasmus Lynddahl valgt til ny formand. Han afløser Henrik Clausen, der har haft posten i 5 år.


Rasmus får følgeskab af Gitte Langmach, der som bestyrelsesmedlem skal lave en strategi for de helt unge i ungdomsrækkerne.

Formandens beretning

Henrik Clausen overdrager en håndboldklub, der er på næsten normal drift efter Covid 19 sæsonerne.

Han fortalte, at der er kommet nye sponsorer til og ikke mindst, at medlemstallet er stabilt. Desuden kom han ind på de ungdomsspillere, som er med inde omkring ungdomslandsholdene. I årets løb er der investeret i spillerne – med såvel fælles spisninger og beklædning.
På den økonomiske del er der et overskud på 160.000 kr med en omsætning på 1,3 million.

Kassereren gennemgik regnskabet

Kasserer Vagn Andersen gik i dybden på regnskabet, hvoraf det fremgår, at Tulipanfesten og Ribe Cup giver ca. ½ million. Han fortalte, at der var budgetteret med et underskud, men nogle stævne blev ikke afholdt pga. Covid – og dermed sluttede overskuddet på 162.315 kr.

Debat og tak til afgående formand

Under debatten sagde Rasmus Lynddahl bla., at han glæder sig til, at Ribe Håndbold Klub får 2. divisions kvindekampe i Ribe Fritidscenter, men kunne heller ikke dy sig i at sige: – Jeg ville gerne have stået i ”lære” endnu et år hos Henrik. Men jeg respekterer hans beslutning.

Generalforsamlingen sluttede med, at Vagn Andersen takkede den afgående formand for et flot stykke arbejde i den 5 årige periode, hvor Ribe Håndbold Klub havde glæde af hans visioner, ideer og arbejdskraft.