RHK for evig

Artikel om RHK – en forening eller eliteklub – bragt i tidligere klubblad (I)

Foto: Johnny Tauman

I det sidste nummer af klubblad nr. 3 – 2020/2021 – causerede Jan Smonny Larsen over temaet – hvad er Ribe Håndbold Klub for en størrelse?

Som en god politiker indleder Jan sit indlæg med et forbehold: – Dette indlæg er for egen regning. Indlægget skal belyse, hvilke holdninger / værdier bygger / skal Ribe Håndbold Klub bygge på?

Er RHK en eliteklub?

Og derfor er det naturligt at stille spørgsmålet: ER Ribe HK en eliteklub?
Og Jan svarer selv: –  Nej, det er vi ikke. Og det skal vi ikke være. Vi er efter min mening en forening, der giver børn, unge og voksne mulighed for at dyrke håndbold i et fælles forpligtende fællesskab.
Hvad er det så vi kan tilbyde? Vi kan være med til at give de bedst mulige håndboldfaglige og menneskelige egenskaber.
Han påpeger: – Vi der skal være ”forbilleder” og holdnings/værdisætter overfor børnene, de unge og seniorer skal være tydelige
Men hvem er vi? Det er bestyrelsen, lederne, trænere og ikke mindst forældrene.

Børnene skal have det sjovt

Jan prøver herefter at anskue RHK udefra: – Hvordan ser jeg i grove træk ”min” forening? For børnene er det først og fremmest et rum for leg og hvor de rette værdisæt er i fokus. Det er klubbens opgave at give rammer. hvor børnene har det sjovt.
En NFL træner overværede sin søns kampe.
Han kom frem til, at det kun er en sætning, man skal spørge børnene om. ”Did you enjoy the game”? Ikke noget med resultat eller du skulle gøre sådan og sådan osv.

De unge

De unge skal møde den bedst mulige håndfaglige baggrund samt få mulighed for at udvikle en god ”dannelse” til at kunne være i et forpligtende fællesskab. – Her må / skal vi gerne som forening give de unge, der vil gå ”Elitevejen” de samme muligheder som ”elite” kollegerne.

Seniorer

Seniorerne er vigtige for Ribe Håndbold Klub. Det er herfra, at klubben senere skal rekruttere de kommende trænere.

Det betyder alt, at klubben har et godt håndboldmiljø. En god seniorafdeling bærer et stort ansvar over for de unge. Desuden er det også nødvendigt, at Ribe HK kan tilbyde de unge, der bliver boende i Ribe og omegn at kunne spille bold på et passende niveau.